Obchodní podmínky

podmínky užití služeb inteernetového portálu www.fitklub.online

Provozovatel: Martin Navrátil, Rudé armády č. ev. 47, 251 63 Strančice, Česká republika IČ: 01674510. 
Email: info@fitklub.online
Telefon: +420 604 366 143

(dále jen „Podmínky“)

Úvodní ustanovení

 • fitklub.online nabízí služby spojené s online nabídkou služeb v oblasti fitness, cvičení, osobních poradců a dalších osobních služeb, dále jen služby. Veškeré placené služby jsou nabízeny ve měně CZK (Kč).
 • Uživatel vstupem na portál fitklub.online z stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 • Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat.
 • Veškeré online služby jsou koncipovány pro "desktop" počítače, nezaručujeme plnou funkčnost na všech mobilních zařízeních a tabletech.

Objednávka, platby a opakované platby

 • Objednání služeb fitklub.online je možné výhradně online přes stránky fitklub.online a to vždy vyplněním požadovaných údajů (obvykle postačí platná emailová adresa) a odesláním objednávky a následným zaplacením v online systému ComGate Payments, a.s..
 • Členství podléhá opakovaným platbám, se kterými musí uživatel souhlasit a na platební bráně je povolit. V případě ukončení opakovaných plateb zaniká členství posledním zaplaceným dnem této služby nebo smazáním uživatelského účtu v momentě jeho smazání (uživatelské registrace). Zaniknutím členství nebo celého uživatelského účtu dojde i k znepřístupnění obsahu a výhod členské sekce. Informce o opakovaných platbách:
  a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech (měsíc/čtvrtletí/rok).
  b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby.
  c) Maximální částka opakované platby bude ve výši 199 Kč měsíčně, nebo 507 Kč čtvrtletně, nebo 1668 Kč ročně, včetně DPH.
  d) Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná.
  e) Opakovaná platba je prováděna v měsíčním/čtvrtletním/ročním cyklu dle vaší objednávky.
  f) Datum opakované platby je fixní a je stejné jako datum první objednávky.
  g) Email upozorňující na blížící se opakovanou platbu vám dorazí na email 7 dní před provedením platby, další email v den stržení opakované platby a také v případě, že nedojte ke stržení opakované platby.
  h) Komunikace o provedení opakovaných plateb směrem ke kupujícímu je prováděna prostřednictvím emailové adresy info@fitklub.online.cz
  ch) Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to písemnou formou na emailové adrese: info@fitklub.online.cz
  i) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.,
  Možnosti plateb: Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

Platnost služeb

 • Pro výzvy spuštěné od 1.2.2020 je spuštěná online služba výzvy dostupná 60 dnů od tzv. dojetí cvičebního plánu. Dříve spuštěné služby zůstávají v osobním profilu napořád.
 • Provozovatelé si ale vyhrazují ukončit provoz, dostupnost a podporu již zastaralých a neaktuálních výzev a služeb.
 • Pro zpřístupnění již znepřístupněné výzvy vypršením časového limitu je možné zvýhodněnou reaktivací nebo zakoupením členství.
 • Osobní profil si vyhrazujeme smazat s kompletním obsahem bez náhrady, nebude-li uživatel aktivní ve svém profilu více jak 24 měsíců.
 • Ukončením a smazáním uživatelského účtu ze strany uživatele, nekompenzujeme zaplacené a nevyčerpané služby smazané s účtem. Smazané služby nelze ani znovu aktivovat v případném novém účtu uživatele.

Objednávka a platby

 • Objednání služeb fitklub.online je možné výhradně online přes stránky fitklub.online a to vždy vyplněním požadovaných údajů (obvykle postačí platná emailová adresa) a odesláním objednávky a následným zaplacením v online systému ComGate Payments, a.s.
 • Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
 • Platba kartou
  Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
 • Platba bankovním převodem
  Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.
 • Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
 • Kontakty
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel:  +420 228 224 267

Dodací lhůta a forma doručení

 • V moment zúčtování platby na našem účtu zprostředkovatele plateb ComGate Payments, a.s. - tj. v moment zaplacení objednané služby, zasíláme na kontaktní email instrukce a kód pro spuštění online služby nebo informace pro domluvení termínu plnění objednané služby. Plnění služby je možné začít kdykoliv během platnosti a aktivačních kodů, obvykle ale nejpozději do 6 měsíců od platby, není-li u nich uvedeno jinak.
 • Provozovatelé nenesou odpovědnost za nedoručení informací o objednané službě v případě uvedení neúplné, chybné či jinak nefunkční emailové adresy (například plná schránka).

Provozní podmínky

 • Materiál na stránkách a částech portálu fitklub.online je určen pouze pro nekomerční osobní účely. S ohledem na tyto smluvní podmínky se každý uživatel těchto internetových stránek zavazuje dodržovat a respektovat všechna autorská práva, obchodní značky a nebo další vlastnická práva zde obsažená.
 • Jakékoli neoprávněné použití materiálu může být bez jakýchkoliv omezení sankcionováno v souladu s platnými právními předpisy ČR nebo s mezinárodním právem. Toto ustanovení se týká především, ale ne pouze, škod souvisejících se zneužitím obchodní značky, autorských práv, soukromí a reklamních práv.
 • Obsah stránek lze prohlížet a tisknout. Předpokládá se, že dokumenty v něm obsažené budou použity pouze k informačním a k nekomerčním osobním účelům a že při každém použití budou smluvní vztahy dodrženy. Nic není dovoleno zaměňovat, modifikovat, prodávat či předávat dále bez písemého souhlasu majitele autorských práv k dané části. Částí stránek dostupné pouze některým uživatelům, kteří například splní podmínky k zpřístupnění obsahu, je obsah těchto míst určen výhradně těmto uživatelům. Šíření obsahu mezi uživatele, kteří nesplnili podmínky pro zpřístupnění obsahu (tj. kterým je obsah uzamčen nebo jinak znepřístupněn), je posuzováno jako vážné porušení smluvních podmínek.
 • Provozovatelé stránek neposkytují žádné záruky, pokud jde o přesnost či úplnost informací. Neručí a nenesou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací na stránkách ani za následky používání obecných návodů, rad, jídelníčků a cviků, které provozujete na vlastní riziko. V případě pochybností nebo zdravotních problémů se osobně obraťte na odborného specialistu, plány na míru a individuální konzultace vám rádi zprostředkujeme. Provozovatelé si vyhrazují právo kdykoliv bez oznámení provádět změny v jakékoliv části stránek, nabídce, uveřejněných informacích i dostupnosti obsahu. Dále nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé během přístupu na tyto stránky ať již přímé, nepřímé, náhodné a nebo jejím použitím a taktéž použitím návodu, rady, doporučení i jiných zde neuvedených forem informací. Stránky fitklub.online mohou odkazovat na jiné stránky, které jsou spravovány jiným provozovatelem - zodpovědnost za použití těchto odkazů je na uživateli.
 • Vložením obsahu (ať textové nebo obrazové jakékoliv formy), dává uživatel právo provozovatelům fitklub.online k editování, kopírování, distribuci, pořizování výtahů a zveřejňování obsahu v libovolné formě i médiu. Vkladatel obsahu ručí a odpovídá za veškerou svou činnost na stránce. Porušením pravidel, která mohou mít za následek ukončení přístupu na stránku, jsou zejména:Zveřejnění nelegálního, obscénního nebo urážlivého obsahu.
  • Obtěžování, ohrožování, překážení nebo rušení jiných uživatelů jakýmkoliv nežádoucím způsobem.
  • Předávání nebo usnadnění distribuce obsahu, který je urážlivý, škodlivý, výhrůžný, rušivý, hanlivý, rasistický či útočný vůči jakémukoliv etniku, vulgární, sexuálně zaměřený, obscénní, urážlivý nebo nežádoucí.
  • Používání vulgárního nebo hrubého jazyka.
  • Vydávání se za někoho jiného. Není dovoleno vydávat se za jiného uživatele nebo za jakoukoliv jinou osobu.
  • Pokus o získání hesla jiného uživatele.
  • Zveřejňování reklamního, propagačního nebo komerčního materiálu bez písemného souhlasu provozovatele nebo bez zaplacení poplatku za reklamní obsah.
  • Poškození nebo pokus o poškození stránky.
  • Šíření obsahu nebo i části stránek bez písemného souhlasu provozovatele.
  • Šíření obsahu s omezeným přístupem ostatním uživatelům, kteří by jinak tento obsah neměli k dispozici.
 • Prozovatelé stránek si vyhrazují právo kdykoliv odstranit jakýkoliv obsah, který porušuje pravidla přístupu na fitklub.online. Provozovatelé nepřebírají odpovědnost za žádný nežádoucí materiál, s nímž se můžete setkat při používání stránky.
 • Žádné informace vkládané uživateli na stránkách nebo zaslané provozovateli libovolným způsobem, nejsou brány jako důvěrné ani v případě, že nejsou ostatním uživatelům běžně k dispozici. Provozovatelé mohou bez jakékoliv náhrady použít a publikovat veškeré myšlenky, nápady, know-how či techniky.

Reklamace a vrácení peněz

S reklamací služeb se prosíme obracejte na info@fitklub.online a to v případě problémech s technickým čerpáním služby (například chyba klíče pro ověření voucheru).
Odstoupit od smlouvy je možné do 14 dnů a to bez udání důvodů, vyjímku tvoří služba, která byla realizována (načtena do systému) nebo započata před uplynutím této lhůty, u již realizované služby nelze odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz a to ani dílčí části. V případě vrácení peněz vám budou peníze zaslány zpět na váš bankovní účet (pokud jste platili platební kartou pak nám zašlete číslo vašeho účtu) a to nejpozději do 14 dnů od platného odstoupení od smlouvy.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@fitklub.online. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Závěrečná ustanovení

 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s fitklub.online se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití fitklub.online realizován.
 • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 1.2.2020